صفحات روکش دار گچی

May 10, 2015

gypsum_board

این صفحات دارای هسته گچی بوده و سطح و لبه های طولی آنها با کاغذ محکم مخصوص پوشانده شده است.

 صفحات روکش دار گچی در چهار نوع تولید می شوند:

2

 

 

 

 پنل گچی ساده

(RG یا GKB )

پنل های گچی ساده به طور عمومی در سیستم های ساخت و ساز خشک کناف (مانند دیوارهای جداکننده، دیوارهای پوششی و سقف های کاذب) مورد استفاده قرار می گیرند.این صفحات دارای روکش کرم رنگ بوده ودر امتداد محور میانی پشت آن ها مهر آبی کناف چاپ شده است.

 

نوع لبه ضخامتmm طولmm عرضmm تعداد در هر پالت
AK VK
* 6.5 2400 1200 140
* 9.5 2400 1200 90
* 12.5 200024002500

2800

3000

1200 60
* 15 24003000 1200 60
* 18 24003000 1200 50

 پنل گچی مقاوم در برابر رطوبت

(MR یا GKBI)

 

پنل هایی هستند که گچ تشکیل دهنده آن ها با مواد مقاوم در برابررطوبت ترکیب شده است.پنل های گچی مقاوم در برابر رطوبت (مانند آشپزخانه ها و سرویس های بهداشتی) مورد استفاده قرار می گیرند.این صفحات دارای روکش سبز رنگ بوده و در امتداد محور میانی آن ها مهرآبی کناف چاپ شده است.

 

نوع لبه ضخامتmm طولmm عرضmm تعداد در هر پالت
AK VK
* 12.5 240025002800

3000

1200 60
* 15 24003000 1200 60
50
* 18 24003000 1200 50
40

 

پنل گچی مقاوم در برابر حریق

(FR یا GKF)

پنل هایی هستند که گچ تشکیل دهنده آن ها حاوی الیاف شیشه می باشد.پنل های گچی مقاوم در برابر حریق در محل هایی که نیاز به محافظت در برابر حریق وجود دارد (مانند پوشش ستون ها و تیرهای فولادی)مورد استفاده قرار می گیرند.این صفحات دارای روکش صورتی رنگ بوده و در امتداد محور میانی آن ها مهر قرمز کناف چاپ شده است.

 

نوع لبه ضخامتmm طولmm عرضmm تعداد در هر پالت
AK VK
* 12.5 240025002800

3000

1200 60
* 15 24003000 1200 60
50
* 18 24003000 1200 50
40

 

پنل گچی مقاوم در برابر حریق و رطوبت

( FM  یا GKFL )

پنل هایی هستند که گچ تشکیل دهنده آن حاوی الیاف شیشه و مواد مقاوم در برابر رطوبت می باشد.پنل های گچی مقاوم در برابر حریق و رطوبت در محیط هایی که به طور همزمان خواص مقاومت در برابر حریق و رطوبت مورد نیاز باشد(مانند چاه های تاسیساتی) مورد استفاده قرار می گیرند،این صفحات دارای روکش سبز رنگ بوده و در امتداد محور میانی پشت آن ها مهر قرمز کناف چاپ شده است.

نوع لبه ضخامتmm طولmm عرضmm تعداد در هر پالت
AK VK
* 12.5 240025002800

3000

1200 60
* 15 24003000 1200 60
50
* 18 24003000 1200 50
40